Slamsugning

Abak Kloakservice A/S
Vandmestervej 12 · 2630 Taastrup
T. 70 26 64 66 · F. 43 44 19 10 · abak@abak.dk · www.abak.dk

Ballerup-Smørum Kloakservice A/S
Tangkærgård, Nybølle Gadekærsvej 5 · 2765 Smørum
T. 44 97 90 18 · F. · niklas@bskloak.dk ·

Greve Kloakservice ApS
Håndværkervænget 3 · 2670 Greve
T. 43 90 10 53 · F. · grevekloak@email.dk ·

Kongelundens Slamsugerservice ApS
Kongelundsvejen 603 · 2791 Dragør
T. 40 41 38 07 · F. · spuleservice@gmail.com ·

Leif M. Jensen A/S
Sydvestvej 66 · 2600 Glostrup
T. 43 96 15 66 · F. 43 43 17 66 · post@aj-lmj.dk · www.aj-lmj.dk

Peter’s Kloakservice ApS
Søndre Mellemvej 5 · 4000 Roskilde
T. 46 78 95 69 · F. · jcp@os.dk ·

RTR – Kloakservice ApS
Søndre Mellemvej 35, Postbox 305 · 4000 Roskilde
T. 46 75 75 30 · F. · claus@renovationstransport.dk · www.renovationstransport.dk

Spul og Rens ApS
Industribakken 4 · 2630 Taastrup
T. 72 10 00 22 · F. · heidi@spulogrens.dk ·